Národný týždeň manželstva

Táto preventívna kampaň je týždennou iniciatívou na podporu manželstva a v našich obciach sa každý rok stáva zaujímavejšou a populárnejšou. Teší nás záujem manželov, starších a mladších, ktorí udržiavajú zdravé rodiny ako základ našej spoločnosti. NTM vytvára priestor, kde si pripomíname, že manželstvo nie je samozrejmá vec, ale rozvíjajúci sa krásny vzťah. Manželstvo je najlepší základ pre jedinečný dlhodobý vzťah muža a ženy vybudovaný na láske a vyjadrený sľubom s obojstranným celoživotným záväzkom. A nielen dlhodobý, ale večný…

Viac info nájdete tu

 
ntm

Blisie info o karnevale v Sobotu 14.02 nájdete tu