Cyklopúť k Božím hrobom

 

Biela sobota je dňom, kedy je na celej zemi zvláštne ticho. V tento deň preto putujeme k Božím hrobom aby sme tak mohli hlbšie prežiť pravý význam tohto dňa. Putujeme bicyklom, adorujeme v kostoloch, zastavujeme sa cestou pri krížoch pri ceste a zapaľujeme pri nich sviece.

Fotografie si môže pozrieť tu