Roráty

Pozývam Vás na roratne sväte omse v Ždananskom kostole.
Dnoch 5,12,19 decembra o 5:30.

 

„…budem ti spievať a hrať…prebuď sa harfa a citara, chcem zobudiť zornicu.“ (Ž 108,2-3).

Počas adventu sa v našej farnosti konajú rorátne sv. omše, pričom v Ždani ich spevom sprevádza mimoriadný rorátny zbor. Táto pekná skúsenosť sa u nás konala už tretí rok a stále sa teší hojnej účasti veriacich, ktorí boli stále po sv. omši pozvaní aj na skromné raňajky.