Tábor 2017

Letný detský tábor 2017

 

Miesto konania a ubytovanie: Detský tábor bude prebiehať v prostredí Zemplína v dedinke Brehov (okres Trebišov). Ubytovanie je zabezpečené v ubytovacom zariadení pod správou rehoľného bratstva Minoritov. K dispozícii sú 2 – 5 posteľové izby, každá so samostatným sociálnym zariadením. Viac informácii o ubytovaní môžete nájsť na web stránke http://www.minoriti.sk/klastor-minoritov-v-brehove.

Termín: 07. – 12. august 2017

Vek účastníkov: 7 – 15 rokov.

Kapacita: max. 44 detí

 

 

Príspevok:

Pri prihlásení do 31.júna – 90 €/osobu, pri prihlásení po 31. júni 100 €/osobu. V cene tábora je zahrnutá doprava autobusom (tam a späť), ubytovanie (5 nocí), strava (5x denne), poistenie, pitný režim, zdravotník, animátori, výdavky spojené so zabezpečením táborových aktivít.

Zľavové bonusy:

K prihláške je možné uplatniť tri zľavové bonusy. Bonusy je možné kombinovať.

1. Súrodenecký bonus 10€ – ak sa na tábor nahlásia súčasne minimálne dvaja súrodenci

2. Farský bonus 10€ – ak sa na tábor prihlási dieťa z farnosti Čaňa (Čaňa, Ždaňa, Gyňov)

3. Sociálny bonus 15€ – potrebné je splniť jedno z nasledovných kritérií:

A. Dieťa žije iba s jedným rodičom;
B. Jeden z rodičov je nezamestnaný;
C. Rodičia majú minimálne tri nezaopatrené deti a finančná situácia rodiny je nepriaznivá;
D. Na tábor sa nahlásia súčasne minimálne dvaja súrodenci a finančná situácia rodiny je nepriaznivá.

Sociálny bonus si môžu uplatniť iba deti z farnosti Čaňa.

Program:

Pre deti je pripravený bohatý program, o ktorý sa postará 14 členný tím animátorov. Deti budú rozdelené do skupín (cca 10 detí v jednej skupine). Každú skupinu budú mať na starosti dvaja animátori. Deti čaká množstvo hier, aktivít, súťaží, umeleckých a športových aktivít, tvorivé dielne, workshopy, výlet, modlitby a sv. omše.

 

Registrácia:

Na tábor je potrebné zaregistrovať dieťa prostredníctvom ON-LINE PRIHLÁŠKY (kliknite na odkaz).

Prihlasovanie pre deti z farnosti na tábor je možné od 19.05.2017 až do 31.07.2017 Deti z farnosti budu uprednostnené a deti z iných obci alebo miest je možné prihlasovať až od 19.06.2017 do 31.7.2017.

V prípade neobsadených miest deťmi z farnosti bude miesto ponúknuté deťom z okolitých obcí. Prihlásenie je možné najneskôr do 31.7.2017. Po tomto termíne už prihlásenie nebude možné. Vaša registrácia bude kompletná až po obdržaní potvrdzujúceho emailu alebo SMS správy a následnom zaplatení zálohy. V prípade, že Vám potvrdenie nebude doručené v lehote do 5 dní, kontaktujte nás, prosíme, na nižšie uvedených kontaktoch.

 

Úhrada príspevku:

Úhrada príspevku je možná v dvoch krokoch:

1. Do 15.07.2017 je potrebné vyplatiť zálohu vo výške 40€

2. Do 31.07.2017 je potrebné zaplatiť zvyšnú časť sumy.

Ak uhradíte plnú sumu do 15.07.2017, druhý krok už pre Vás neplatí. V prípade odhlásenia dieťaťa z tábora Vám vyplatená suma (skrátená o administratívny poplatok vo výške 5 €) bude vrátená.

Spôsob úhrady príspevku:

1. bankovým prevodom

2. poštovým poukazom typu U

Detaily platby:

Číslo účtu: SK57 5200 0000 0000 1450 7320

Konštantný symbol: 0308

Správa pre adresáta: Pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa (v prípade, že jednou platbou uhrádzate tábor pre viacero detí, do poznámky uveďte meno a priezvisko každého dieťaťa).

 

Kontakt a informácie

OZ Medený odkvap
Jantárová 368/4
044 11 Ždaňa
Zodpovedná osoba: Monika Karajosová
Kontaktná osoba: Monika Karajosová

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na monika.karajosova@gmail.com, alebo telefonicky na tel. čísle 0902 084 163 (Monika Karajosová).