Stretká mladých

 
Každý týždeň v piatky sa organizujú stretnutia mladých ľudí. Cieľom týchto stretiek je odpútať mladých ľudí od ustavičného sedenia pred televíziou či internetom, zdieľať spoločné chvíle. Náplňou sú rôzne poučno-zábavné hry, pozeranie hodnotných filmov, venovanie sa určitým biblickým témam. Z času na čas medzi nás zavítajú hostia (zástupcovia eRKa, bratia Augustiniáni z Košíc…)
Zásluhou mnohých mladých ľudí vznikli pekné aktivity ako napríklad scénická krížová cesta, scénický tanec s biblickým námetom Lifehouse a iné. Mnohí mladí ľudia sa zapájajú do miestneho mládežníckeho speváckeho zboru Angels